Landet lagom har blivit extremt

Enligt den världsvida undersökningen World Value Survey, är Sverige det mest sekulariserade och individualistiska landet i hela världen. Du finner Sverige längst upp till höger i diagrammet här bredvid. Landet lagom har blivit extremt. Vi har gjort oss fria, både från Gud och från varandra. För många framstår det här som positivt, att vi är ett föregångsland och ett land i framkant. Men för oss kristna är det inte en önskvärd utveckling. Vi tror inte att ett liv frikopplat från vår Skapare inbjuder till sann frihet. Utan Gud blir vi människor istället som bilar utan användarhandbok.
Inte heller tror vi att ensam är stark. Vi är skapade för gemenskap, varandra till glädje och till hjälp.

Jesus fick en gång frågan om vilket bud som är det största. Han svarade ”Det är att älska Gud och sina medmänniskor.” Därför hamnar Sverige på kollisionskurs med vad Jesus säger.

Det finns så mycket gott i Sverige. Vi har levt i fred under lång tid. Sverige är en demokrati med grundläggande fri- och rättigheter. Vi lever i ett välstånd och med utvecklade sociala skyddsnät. Det finns all anledning att vara tacksamma för mycket av det vi har, och för alla människor som bor här. Men den färdriktning som Sverige har tagit, är oroande. Därför behöver vi troende be. om en förändring. Vi behöver be för vårt land, och vi behöver också be att vi inte själva blir resignerade och modlösa när vi ser på Sverige med våra naturliga ögon. Vi behöver be att vi får se på Sverige utifrån Guds eget perspektiv. Då får vi tro för en förändring. Då får vi hopp för Sverige.