Välkommen att kontakta oss!

FRIKYRKAN för alla folk

Vetlandavägen 89
577 73 Målilla

Vår e-post:
info@frikyrkanforallafolk.se

Pastor:
Gerth Thorstensson
tel 070-642 38 78

Ordförande:
Inglis Karlsson
tel 072-742 02 46