Kalender

OKTOBER  

25  Sö 11.00 Gudstjänst i Målilla

NOVEMBER

  1  Sö 11.00 Gudstjänst

  7  Lö 10.00 Ledardag i Kalmar – anmälan

  8  Sö 11.00 Gudstjänst, nattvard

15  Sö 11.00 Familjegudstjänst

22  Sö 11.00 Gudstjänst, församlingsmöte

29  Sö 11.00 Adventsgudstjänst i Mörlunda

DECEMBER

  6  Sö 11.00 Gudstjänst – Bibelskola Blå Kust

Församlingsnytt

Med tanke på den rådande situationen, bör du vara uppmärksam på församlingens olika samlingar och hålla dig uppdaterad här, via hemsidan. Situationen kan snabbt ändras. Vi finns också på Instagram och Facebook. 

Tillsammans hjälper vi varandra i Coronatider, att kunna erbjuda en miljö som gör att vi kan känna oss bekväma.  

Vi ber er alla att beakta följande:

  • Var noga med handhygienen – tvätta händerna ofta med tvål och vatten. 
  • Begränsa fysisk kontakt – undvik kramar och handslag – håll avstånd 
  • Om du känner dig sjuk, har symptom som feber och snuva  – stanna hemma!

Varmt Välkommen till oss i FRIKYRKAN för alla folk!


HELA HÖSTEN

Varje fredag 18.00 UV-Scout i Mörlunda 

Jämna veckor Husgrupperna träffas