Kalender

JANUARI

26 Sö 11.00 Gudstjänst, Geoff Hawkes predikar

29 On 18.30 Bön

FEBRUARI

   1 Lö 18.00 Kvällsmöte, Jonas Andersson

   2 Sö 11.00 Gudstjänst, Jonas Andersson

   7 Fr  18.00 UV.scout startar ny termin

   9 Sö 11.00 Årsmöte för skrivna medlemmar.

12 On 18.30 Bön

13 To  18.30 Sångövning

16 Sö  11.00 Gudstjänst, Gerth predikar, nattvard, barnkyrka

23 Sö  11.00 Gudstjänst, Amos Makajula

26 On 18.30 Bön

 

 

Församlingsnytt

Vi inleder det nya året 2020 med att under januari månad läsa Apostlagärningarna – ett kapitel om dagen. Vi börjar Nyårsdagen. På bloggen kan du läsa en bibelkommentar till varje kapitel. 

Vecka 3 är församlingens bön- och fastevecka. Temat för veckan är ”Kom helig Ande”. Vi möts till bön och undervisning måndag, onsdag, fredag och avslutar veckan med Gudstjänst på söndagen.

Vecka 4 startar Husgrupperna ny termin. 

Första helgen i februari får vi besök av Jonas Andersson från Nässjö. Han medverkar på två möten. Jonas är evangelist och ansvarig för missionsorganisationen ”Gå ut mission”. 

Församlingens ÅRSMÖTE är söndagen den 9 februari kl 11:00. 

Varmt Välkommen till oss i FRIKYRKAN för alla folk!


HELA HÖSTEN

Varje fredag 18.00 UV-Scout i Mörlunda

Varje måndag/torsdag 10.00 Språkkurs i Hultsfred

Jämna veckor Husgrupperna träffas