Välkommen att bli medlem i vår församling!

Att bli medlem…

Alla är varmt välkomna att besöka kyrkan, och delta i våra samlingar. Våra gudstjänster är offentliga. Att vara medlem innebär dock ett större ansvar. Då är man med. Då tillhör man kyrkan. Då säger man: Det här är min kyrka!

Som medlem av församlingen kan upptas den som bekänt sin tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare, och som är döpt till Kristus utifrån egen bekännelse och eget beslut.

Bibeln undervisar om församlingen med hjälp av många bilder. Församlingen liknas vid en kropp där var och en är olika lemmar, en byggnad (ett tempel) där vi var och en är levande stenar, en andlig familj där vi alla är Guds barn och syskon i tron. Gemensamt för Bibelns undervisning och för det kristna livet i stort, är att det praktiseras i gemenskap med andra. Medlemskapet bör därför reflektera ett faktiskt engagemang i livet.

Om du önskar bli medlem är det viktigt att du kommer till församlingen en tid, för att på så sätt lära känna församlingens miljö och verksamhet. Därefter inbjuds du till en introduktionsträff där vi presenterar församlingens vision och värderingar, dess organisation och verksamhet. Därefter ansöker du om medlemskap.

Är du intresserad av medlemskap, vill du döpa dig eller bara få veta mer om församlingen är du varmt välkommen att ta kontakt med församlingens pastor.