Boken om Hopp

Nu i dagarna kommer ”Boken om hopp” att delas ut till alla hushåll i vår kommun. Det är ett fantastiskt initiativ förverkligat av Roul och Birgit Åkesson och deras organisation ”brevlådemissionen”. Utdelningen har redan pågått några år, där många kommuner i vårt land har fått ta del av satsningen, en satsning som NU har nått Småland och Hultsfreds kommun. Meningen är att utdelningen ska genomföras i hela landet.

Till sin hjälp har de tyska ungdomar och familjer som avsätter en eller flera semesterveckor i Sverige för att vara med och sprida Guds ord till Sverige. Vilken överlåtelse, och så fantastiskt att Gud sänder ”missionärer” till vårt land som brinner för människors uppvaknande och frälsning.

”Boken om hopp” är Bibelns Nya testamente, omgivet av vittnesbörd från människor som har mött Jesus och som har kommit till tro. Den kristna tron behöver spridas i vårt land. När den kristna tron marginaliseras i vårt samhälle, när allt tal om Gud och Jesus blir närmast förbjudet i skolan och i en tid då allt färre konfirmerar sig eller går i söndagsskola, är det dags för den svenska kristenheten att ta nya initiativ. Sverige behöver få höra om Jesus.

Visst hörs det röster som säger att många kommer att slänga ”Boken om hopp” i papperskorgen, (och det kommer säkert många göra) men vi hör samtidigt många som uttrycker tacksamhet för boken och som har kommit till tro genom den och fått kontakt med en kristen gemenskap. Vi kan välja ifall vi vill se glaset halvfullt eller halvtomt. Varje människa är dyrbar. Alla goda initiativ ska uppmuntras. När så många upplever psykisk ohälsa och meningslöshet, är budskapet om tro, hopp och kärlek en välsignelse för varje stad och samhälle.

Vi tror att det sanna hoppet finns i Jesus Kristus. Han har kommit till den här världen. Han är det sanna ljuset som kommer till oss, för att vi inte ska behöva leva i mörker och ovisshet. Han har kommit för att förlåta våra synder och ge oss evigt liv. Han bar våra synder på korset, och genom sin uppståndelse från de döda, har han besegrat syndens makt över våra liv. Evigt liv är att lära känna Gud och den som Han har sänt – Jesus Kristus.

Till dig som nu får ”Boken om hopp” i din brevlåda: Nu finns en chans för dig, att i hemmamiljö, stanna upp och fråga dom viktiga frågorna – det som är viktigt på riktigt. Vad är meningen med livet? Finns Gud? Finns det en framtid och ett hopp bortom våra dagar på den här jorden? Vi tror det, och vi tror att ”Boken om hopp” kan vara till hjälp och ge svar. Som församling på orten finns vi också till hands och kan lyssna till dina frågor och funderingar. Det kristna livet ska inte levas i ensamhet. Låt ingen hindra dig att efterfråga sanningen.

Allt gott önskar vi dig

Församlingen FRIKYRKAN för alla folk genom Gerth Thorstensson (pastor)