Helande

Vi är mitt uppe i en predikoserie om helande i församlingen. Vi tar vår utgångspunkt i Jesu möte med människor, och hur Jesus bemöter de sjuka. Nu är ju ämnet helande större än att Jesus botar fysiska sjukdomar. Det är mer än våra kroppar som kan ta stryk och gå sönder i den här världen. Vi kan vara sårade och trasiga på insidan och, och vi kan ha trasiga relationer som behöver helas och upprättas. I själva verket har vi alla områden där vi behöver helande och läkedom. Evangelium är det glada budskapet om att Jesus vill upprätta oss, hela oss, frälsa oss och göra oss fria.

I ämnet ”helande” ligger för många en laddning, en spänning. Vi bär på erfarenheter som har gjort något med oss, vi brottas med uteblivna bönesvar, obesvarade frågor och vi befinner oss mitt i en värld som är så trasig, och trasigheten finns som sagt inte bara runt oss, utan även i oss själva. Men Guds ord har ett uppmuntrande budskap till oss. Jesus säger: Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.” Markus 2:17

Empati och medkänsla

Helande handlar alltid om människor. Det handlar om empati och medkänsla. Det är så intressant att studera hur Jesus bemöter människor. Många gånger var det just Jesu empati och medkänsla som drev honom till att bota. Han botade därför att han såg att människorna var sargade och illa medfarna. När vi åker till en ny stad eller en ny plats, så dras våra ögon till det vackra, det sköna, och det njutbara (det är inget fel med det), men Jesu ögon drogs till människor som hade det svårt och tufft. Han hade medkänsla med dem. Den som tycker att man inte borde tala om helande i kyrkan, har förmodligen tappat sin empati för människor. Den som har ett genuint hjärta för andra, kan inte låta bli att lägga sin hand på den som är sjuk och be till Gud om hjälp.

Varje människa är unik

En annan upptäckt är att Jesus bemöter varje människa unikt, och inte efter en mall eller en manual. Han möter människor där de befinner sig. Jesus var hela tiden ledd av den helige Ande, och han lät Andens gåvor verka i och genom Honom. Ibland talade Jesus bara ett ord och människor fick uppleva helande, ibland rörde han vid människor, ibland rörde människor vid honom, ibland skickade han folk till prästen för att dom skulle bekräfta tillfrisknandet och andra gånger använde han sig av mer okonventionella metoder (som att göra lerklumpar och lägga på blindas ögon). Ibland verkar människors tro vara helt avgörande, ibland verkar Jesus agera utan tillstymmelse till tro, och ibland är det andra människors tro som har betydelse.

Jesus vill hela

”När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: ”Herre, om du vill, så kan du göra mig ren.” Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli ren!” Genast blev mannen ren från sin spetälska.” Matteus 8:1-3

Vi läser om något så intressant som en ”tvivlande trosbekännelse”, en balansgång som säkert många av oss har vandrat. Trosbekännelsen är övertygelsen om att Jesus kan hela. Tvivlet ligger i frågan ”om Jesus vill”. Nog tror vi att han kan, men vill han? Det är inte samma sak att kunna, som att vilja. Det finns många som kan mycket, men som inte gör det i alla fall. Men Jesus kan hela, och Han vill hela.

  1. Vi förstår att Jesus vill hela för han säger det. Vi får tacka den spetälske för frågan, för med frågan kom ett svar. Jesus svarade: Jag vill! Det är ett så enkelt och kort svar att vi tycker nästan att det är för kort, för en så komplicerad fråga. Men det är nog själva poängen, för ett kort svar går inte att missförstå. När ett svar endast innehåller två ord, kan man inte läsa mellan raderna, för det finns inga rader.
  2. Vi förstår att Jesus vill hela därför att han gör det – han helar och botar. Även om en människas uttryckta vilja i ord är svår att bortse ifrån, vet vi att ord och handling inte alltid stämmer överens. Människor ljuger faktiskt ibland. Viktigare än alla vackra ord, är faktiskt det vi väljer att göra. Det kommer inte ta dig många minuter att hitta en ”helandeberättelse” i någon av evangelierna, för de finns överallt.
  3. Vi förstår att Jesus vill hela på grund av vad andra sa om honom. Det bästa sättet eller åtminstone ett komplement till det människor säger och gör, är att låta andra tycka till. När jag beskriver mig själv som make eller pappa, är jag alltid frestad att måla upp en bild utifrån hur jag vill vara, och inte nödvändigtvis den jag är. Sanningen är många gånger att andras vittnesbörd kan vara mer korrekt än vårt eget. Om du verkligen vill veta hur jag är som make eller som pappa, kan det vara klokt att prata med min fru och mina barn.

    Vad sa andra om Jesus? Vi läste att stora skaror följde honom. Varför då? Jo, dels för hans undervisnings skull, men kanske ännu mer för att han botade sjuka. Ryktet gick. Det fanns en förväntan hos folket att han skulle bota sjuka. Dom bar sina sjuka till honom för att han skulle bota dem. Om det inte fanns en tilltro till at Jesus ville bota, hade de knappast gjort sig besväret.

  4. Vi förstår att Jesus vill hela därför att han bad sina lärjungar att fortsätta det han hade påbörjat. I de rader vi brukar kalla för missionsbefallningen, ges uppmaningen att lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. (Läs Markus 16:15-18)v En människas sista ord brukar vi fästa särskild vikt vid. Det sista Jesus sa till sina lärjungar innan han återvände till sin Far i himlen, var att de skulle gå ut och predika evangelium i hela världen, och i uppdraget ingår att bota sjuka. Jesus ber alltså sina lärjungar att fortsätta den helandetjänst som han hade ägnat så mycket tid åt.
  5. Vi förstår att Jesus vill hela för att vårt slutmål, himlen, är en plats utan sjukdom, plåga och död. Så här läser vi i Uppenbarelseboken 21:4 ”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” Vi är på vandring. Vi har ett himmelskt hem som väntar. Vad som än händer här, vet vi att vi är på väg mot helande. Så skönt att vila i Guds händer, vad som än händer.