Jesus sa: Förbli i mig!

”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.”          Johannes 15:5

I inledningen av Johannes kapitel 15 talar Jesus om sig själv som vinstocken, Fadern är vinodlaren och vi som Guds barn är grenar i vinstocken. Och Jesus säger: Förbli i mig! På samma sätt som grenen inte kan bära frukt av sig själv, kan inte heller vi göra det om vi inte förblir i vinstocken. Jesu säger: Utan mig kan ni ingenting göra. Det är vad det innebär att kämpa trons goda kamp – att förbli i Honom!

Men hur går det till att förbli i Jesus? Vad innebär det rent praktiskt?

I Johannes 15:7 får vi en förklaring: ”Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er… ” Jesus är ett med sitt ord. Ja, Han ÄR Ordet! Att förbli i Jesus är att förbli i Hans ord, att förbli i Hans vilja, att ta det Jesus säger på största allvar, att hålla sig till Hans ord och lyda Hans bud – då blir vi kvar i honom. Eller som det också uttrycks: Vi blir kvar i Jesu kärlek. ”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek…” Joh. 15:10a

Guds ord är inte till för att göra livet svårt. Livet blir däremot svårt, när vi lever i konflikt med Hans ord. Han som är Skaparen av himmel och jord, Han vill hjälpa oss och ge oss instruktioner för att det ska gå bra för oss. Hans ord är KÄRLEK! Bli kvar i Hans kärlek! Det är himlens hälsning till dig idag. Träna dig att varje dag, vandra i trons lydnad. Låt Hans ord vara ditt hjärtas lykta och ljuset på din stig. Var passionerad när det gäller att finna, och vandra i Guds vilja för ditt liv.

Gud lämnar aldrig dig. Men vår utmaning och vår kamp, är att aldrig lämna Gud. Det finns mycket som vill locka oss bort från Jesus, från Hans ord. Lite förenklat kan vi sammanfatta allt det i tre punkter; vår fiende, vårt eget kött och världen.

  1. Vår fiende djävulen arbetar övertid på att locka oss bort från Ordet och få oss att tvivla på det som Gud har sagt: Skulle Gud ha sagt… ”sa ormen till Adam och Eva i paradiset, och han gör på samma sätt idag. Han vill få oss att lämna Guds bud, och ge oss orsaker och ursäkter, att inte följa Guds ord. Han ifrågasätter alltid Guds kärlek till oss.
  2. För det andra har vi vårt eget kött och våra begär att brottas med, vår lust att gå vår egen väg, att göra som vi själva vill. (Bibeln kallar det för ”den gamla människan”) Vi frestas att tänka kortsiktigt. Vi lever nu. Vi har bara ett liv, vi får lätt panik och vi vill att livet ”ska va’ gött å leva” för att citera en känd sång. Vi tror att ibland att vi går miste om så mycket, när det goda livet i själva verket finns i och hos Jesus.
  3. För det tredje utmanas vi av den här världen. Och när vi talar om ”världen” är det inte planeten vi i första hand tänker på. ”Världen” är ett system av värderingar, tankesätt och trender som sällan överensstämmer med Bibelns värderingar och tankesätt. Världen räknar inte med Gud. Världen har raderat ut ordet synd ur sin ordlista. Sanningen är relativ, och när det gäller andlighet plockar var och en vad den vill ha från det andliga smörgåsbordet, utan tanke på rätt eller fel, nyttigt eller onyttigt, .

Därför är Jesu uppmaning helt naturlig, och ett bevis på omsorg och omtanke från hans sida. Bli kvar i min kärlek! Bli kvar i mitt ord.

Vi brottas lätt med misslyckanden och felsteg. Vi frestas lätt att tro att Gud har lämnat oss. Men det handlar inte om att vara fullkomlig. Det handlar om att vara rättvänd. Vart är jag på väg? Är jag på väg i riktning mot Jesus eller bort från honom. Det är inte så fort vi gör ett fel, som blir vi avbrutna från vinstocken. Det är en process där vi blir allt mer nonchalanta inför Guds ord och livet med Jesus. Grodan kokas som bekant långsamt. Det är inte Gud som lämnar oss. Det är i så fall vi som går, vi lämnar fadershuset. Bli kvar i mig, säger Jesus!

Men om vi vandrar i ödmjukhet inför Guds nåd och lever i hans förlåtelse, så kan Jesu liv flöda i och genom oss. Det är en milsvid skillnad mellan att bli beskuren och att bli avskuren. Att bli beskuren kan också göra ont, men när vi tillåter Gud att arbeta i oss så leder det till mer frukt. Kom ihåg det! Vi blir redo för en ny tid, för en ny säsong, för en skördetid. Och salig är du min vän, om du upplever att Gud arbetar med dig.