Två eller tre

Sedan 24 november gäller ännu skarpare restriktioner med tanke på pandemin. I nuläget får vi inte samlas mer än högst åtta personer till allmänna sammankomster. Och det är viktigt att vi alla tar gemensamt ansvar. Det gör det omöjligt för både stora och små församlingar att bjuda in till offentliga gudstjänster. Men vi kan fortsätta att mötas i mindre grupper. Det är inte alltid att de största sakerna händer i de största samlingarna.

”Vidare säger jag er: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, ad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matteus 18:19-20

Universums kung lovar att vara hos oss varje gång vi samlas i hans namn, även om vi bara är två eller tre som möts. Och han lovar att höra på våra böner och besvara dem när vi ber tillsammans i överenskommelse. Det är ett underbart löfte. Den möjligheten behöver vi använda oss av.

Självklart är Jesus också nära den som är ensam, men det är uppenbarligen så att Jesus vill poängtera vikten av att mötas och samlas. Han uppmuntrar oss att göra gemensam sak, när vi kommer till honom. Tron kan aldrig förbli en privatsak. Tvärtom har Jesus gett oss varandra för att påminna oss om att hjälpa och bära varandra. Vi ska vara försiktiga och ansvarsfulla, men inte rädda.

Det kan till och med vara så, att för den som har svårt att få ihop sitt andaktsliv och som i större utsträckning är beroende av gudstjänstlivet för sin andliga hälsa, så kan det vara livsavgörande att få en inbjudan att tillsammans med någon annan läsa Guds ord och be. Om inte din inbjudan hade kommit kanske det inte över huvud taget hade blivit vare sig bön eller bibelläsning. Bönen är ju vår andning och bibelläsningen är vår föda. Det är med andra ord livsviktigt.

Om du är gift, är ju din make/maka det första självklara valet att komma inför Gud tillsammans med. Men jag tror att också de som är två, faktiskt bör utmanas i att sträcka sig ett stycke längre och även bjuda in ytterligare någon person i gemenskapen. Där två eller tre… Det är kanske just därför som Jesus inte stannar vid två, utan talar om tre för att vi inte bara ska låsa dörren om våra hem, fast det är coronatider. Vi behöver fortsätta att vara öppna mot varandra och varandras behov. På samma gång som restriktionerna blir allt stramare, finns ett ökat behov av gemenskap och andlig vägledning, även om de stora samlingarna inte är möjliga.

Därför är min uppmaning inför kommande söndagar, att tänka så och att fråga sig själv: Vem kan jag bjuda in till gemenskap på söndag, så att vi kan läsa Bibeln och be tillsammans eller varför inte se på en av många digitala gudstjänster som nu sänds online. Vem är mitt ansvar? Vem kan jag hjälpa, på samma gång som jag hjälper mig själv. Var frimodig. Ta ett initiativ. Bjud hem en vän, och vänta inte att någon annan ska ta första steget. Och svara för den delen också JA om någon annan bjuder in dig. Ni har ett löfte från Jesus, att han kommer att vara tillsammans med er. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem,” säger Jesus.

Det är min längtan, att det nu på söndag ska äga rum små mikromöten lite varstans i området, och att det i den lilla gemenskapen får hända stora saker. Jesus kommer – det kan du lita på!