Förkunnelse och bibelläsande

Att läsa Bibeln, och att ta del av förkunnelse i form av predikan och undervisning är mat för vår invärtes människa. Äta bör man, annars dör man. Därför är daglig bibelläsning att rekommendera och att också varje vecka ta del av god undervisning. På samma sätt som vi behöver ta hand om vår kropp för att må bra, gäller det också vår gudsrelation och församlingskroppen. Vi har inte bara ett ansvar för oss själva, utan också som lemmar i hela församlingskroppen.

Daglig bibelläsning

Fasta och regelbundna måltider betyder något för vår hälsa. En regelbunden bibelläsning berikar hela livet och formar karaktär. Att regelbundet läsa Bibeln är ett uttryck för trofasthet. Det är något annat än järnhård disciplin, men samtidigt också något annat än slarv. Trofastheten gör att man inte läser bara då det känns bra, och trofasthet innebär också att man kan göra undantag när det finns skäl till det. Den som bemödar sig att etablera en vana kommer säkerligen misslyckas ofta, och anklagar inte sällan sig själv för det. Den som aldrig försöker misslyckas heller aldrig. Men kom ihåg att inga framsteg görs utan misslyckanden. Misslyckanden skapar i sin tur ödmjukhet och större behov av förlåtelse, och så kan också det föra oss närmare Gud.

person's hand holding book pageAtt studera Bibeln ger stort utbyte, men inte alla vet hur de ska få upp guldet ur gruvan. Jag vill försöka ge lite enkla råd som förhoppningsvis kan hjälpa dig att få tag på guldet:

Sätten att ta del av gudsordet idag är närmast oändliga med appar, bibelläsningsplaner och ljuduppläsningar mm. Det viktiga är att du väljer ett sätt som fungerar för dig, och håller över tid. Det är bra att koppla bibelläsandet/bibellyssnandet till någon annan dagsrutin, exempelvis frukosten. Ska man ha en andaktsstund separat, blir den sällan av och mycket kan komma emellan.

Alltför många bibelläsare, läser bibeln flyktigt, stressat och tankspritt. Men hastverk är ett hinder, för att läsningen ska bli vad den är tänkt att vara. Det är inte främst hur länge du läser, eller hur många kapitel du hinner som är det avgörande. Det är ditt fokus och din koncentration.

Ändå är det viktigt att påpeka att du gör klokt i att läsa Bibeln sammanhängande och som en helhet. Hoppa inte från tuva till tuva. Sluta med tumversar. Leta inte sötsaker, utan läs sammanhanget. Även om Bibeln kallas för bröd, kan vi inte leva bara på wienerbröd. Skaffa dig en struktur. Välj gärna olika typer av texter. Du kan exempelvis läsa ett kapitel varje dag från en bok i Gamla testamentet, ett kapitel från en bok i Nya testamentet och kanske avsluta dagen med ett kapitel från Psaltaren. Det ger dig en allsidig och varierad kost.

Och sist men inte minst… Be den helige Ande hjälpa dig att förstå det du läser, och förklara Bibelordet för dig. Han är Sanningens Ande, din Hjälpare. Och han är given till dig för att hjälpa dig att förstå sanningen, och sanningen ska göra dig fri.

Att lyssna till förkunnelse

Ta del av god undervisning varje vecka, kanske främst på söndagen. Är du förhindrad att gå till kyrkan, finns det många olika sätt att del av predikan. Internet innebär en mängd möjligheter att lyssna till förkunnelse. Dessa möjligheter är bra, men medför också en och annan risk som är viktigt att vara medveten om.person typing on gray and black HP laptop

När vi väljer vilken undervisning eller vilken predikant vi föredrar och det frånkopplas en tillhörighet i en församling innebär det risker. När man frånkopplar ansvar och relationer från undervisning och förkunnelse ska man vara på sin vakt. Vi behöver därför vara noggranna med vad vi lyssnar till. Ätande är nödvändigt och skapar energi, men det är också lurigt. Redan de första människorna åt något de inte borde ha ätit.

Hur avgör jag vad som är bra? Här kommer några kontrollfrågor: Blir Jesus ärad i förkunnelsen? Är det Bibeln som förkunnas eller är det mestadels mänskliga tankar och idéer? Finns det en koppling till en församling?

Så till sist… Ät gärna ute någon gång, men se till att du hämtar en god och näringsriktig grundkost i den församling som du är en del av. Inte nödvändigtvis för att den måste vara bättre, utan mer för att du är en del av den församlingskroppen. Ska vi kunna fungera tillsammans, behöver den föda som serveras verka i hela kroppen. Det är därför jag nu varje söndag lägger ut en söndagspredikan med ett angeläget budskap, som jag önskar att du som är en del av församlingskroppen FRIKYRKAN för alla folk, ska ta del av, och som kan bygga upp oss tillsammans och stärka vår enhet.