Apostlagärningarna 10

När Herren genom en syn kallar Petrus att överskrida de gränser han värnar, slår han ifrån sig med ett: ”Aldrig!” Även den som har fått Guds Ande kan ibland svara med ett ”Nej, nej, Herre!” Uppfyllelsen av Anden förändrar inte omgående en människas liv. Anden bearbetar oss långsamt. Guds rike är som jästen som bakas in i våra liv, en process som tar sin början, men det dröjer innan vi är helt genomsyrade av Guds sätt att tänka.

Den insikt som Petrus får i Kornelius hus är: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor.” Nu är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus. Och händelsen i Cesarea är historien om hur den första av dessa gränser överskrids, den som gör skillnad mellan jude och grek. Det är en så viktig händelse att den repeteras i valda delar fyra eller fem gånger mellan kapitel 10 och 15.

Det fanns två grupper som delade gudstjänstgemenskap och tro med judarna; proselyter och gudfruktiga. Proselyterna var hedningar som hade konverterat till judisk tro och låtit omskära sig. Det var inte minst från denna grupp i synagogorna som många kom till tro på Jesus. Den andra gruppen var de så kallade ”gudfruktiga”. De sympatiserade med den judiska tron utan att formellt vara proselyter. Kornelius tillhörde de gudfruktiga. Han var en gudslängtande människa som stod nära den judiska gemenskapen. Han levde helt enkelt som jude utan att vara det. Han följde den judiska bönetraditionen, och det var under tiden för eftermiddagsbönen som han fick ett änglabesök. Han får nu veta att han ska skicka efter Petrus, men inte varför.

Petrus var i Joppe. Han bodde hos garvaren Simon vid havet. Även Petrus ser en syn när han är i bön. Den som vill öva upp sitt gehör för Anden, behöver stilla sig i bön. Petrus får se något som liknar en linneduk med jordens alla fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar i. Han hör också en röst som uppmanar honom att slakta och äta av det han ser! Detta händer tre gånger.

När Petrus kommer tillbaka till sig själv, är han fylld av frågor. Vad han har hört går på tvärs med allt som han har fått lära sig. Det är inte alltid omedelbart vi förstår innebörden i det som Gud talar. Petrus går ner från taket och möter då de tre männen som Kornelius har sänt, och Petrus ber dem förklara varför de har kommit. Han tvekar inte att följa med dem.

Kornelius hade nu samlat sina släktingar och vänner hemma hos sig. Hans hus i Cesarea blir platsen för hedningarnas pingstdag. I och med den här händelsen har den kristna församlingen fått sin universella karaktär. Och det är bara början!