Dop

Igår på gudstjänsten hade vi dop. En efter en steg de ner i vattnet, och samtidigt sjöng vi som man så ofta brukar vid dopförrättningar: ”Jag har beslutat att följa Jesus”. Det är fantastiskt att se människor med en nyvunnen tro, besluta sig för att följa Jesus och döpa sig.

Innan Jesus återvände till himlen, talade han till sina lärjungar och gav dem uppdraget som vi brukar kalla för ”missionsbefallningen”. Vi ska berätta för alla folk om Jesus som enda vägen till Gud. De som tror i sina hjärtan, de som säger JA till Jesus och vill följa honom –  ska vi döpa i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det är det kristna dopet!

Att bli döpt, innebär att förenas med Jesus Kristus. Vi sänks ner i dopgraven för att ”begrava” det gamla livet, för att sedan ”uppstå” till det nya livet i Jesus Kristus. (Rom 6:3-6) Tro och dop hör ihop. Dopet förutsätter tron, och tron förutsätter dopet. I Bibeln framstår denna ”kombination” som självklar. Människor som kommer till tro, låter döpa sig i vatten. ”Den som tror och blir döpt skall vara frälst.” Mark 16:16a

Dopet är egentligen en god illustration på den högtid som vi nu ska fira – PÅSKEN. Det handlar om kamp, om död och uppståndelse. Det finns en kamp om varje människa. Den kampen handlar ytterst sett om att våga släppa taget om sig själv, att ge upp herraväldet över sitt eget liv, och när beslutet är taget, begrava den ”gamle Adam” och uppstå till ett nytt liv där Jesus tillåts regera i och genom mig.

Till dig som just nu funderar över dopet, som har en tro på Jesus men som ändå tvekar över nästa steg –  läs gärna i Apostlagärningarna i Bibelns Nya testamente. Läs kapitel 2 om vad som händer på Pingstdagen i Jerusalem. Läs om den etiopiske hovmannen i kapitel 8. Läs om Saulus i kapitel 9. Läs om Cornelius i kapitel 10 och läs om fångvaktaren från Filippi i kapitel 16. Tro och dop hör ihop.

Om du har en tro på Jesus och en önskan att följa honom, men ännu inte är döpt i vatten, är du mer än välkommen att ta kontakt.

Som sagt… Nu firar vi snart Påsk – den största kristna högtiden. Under Påsken påminns vi om Jesu lidande och död, men framförallt om Hans seger över synden och över döden. Jesus uppstod på tredje dagen igen från de döda. HAN LEVER!